info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Політика компанії

ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ


ЯКІСНА ТА БЕЗПЕЧНА ПРОДУКЦІЯ НА РИНКУ УКРАЇНИ – основне гасло ТОВ «ТЕСКО» та його Органу з оцінки відповідності і Випробувальної лабораторії «ТЕСКО», що реалізується за рахунок:

 • Постійного підвищення задоволеності споживачів шляхом ефективного застосування системи управління якістю, включаючи процеси постійного її поліпшення, і забезпечення відповідності послуг з оцінки відповідності вимогам замовника та відповідним обов'язковим вимогам.
 • Залучення до функціонування та поліпшення системи управління якістю всього персоналу.
 • Запровадження процесного підходу та ризик-орієнтованого мислення в основі системи управління якістю для результативної та ефективної діяльності Органу з оцінки відповідності та Випробувальної лабораторії «ТЕСКО».

Ми гарантуємо:

 • Конфіденційність, об’єктивність та неупередженість наших дій та дій наших партнерів;
 • Забезпеченість незалежності керівництва та персоналу від будь-якого комерційного, фінансового або іншого тиску, який міг би вплинути на результати нашої діяльності;
 • Відсутність дискримінаційної політики та процедур, відповідно до яких проводить свою діяльність ТОВ «ТЕСКО»;
 • Загальнодоступність послуг ТОВ «ТЕСКО» для всіх заявників, чия діяльність та продукція відповідає нашій сфері акредитації та повноваженням;
 • Уважне ставлення до клієнта та його вимог незалежно від його соціального або фінансового статусу;
 • Виконання робіт чітко в регламентовані терміни;
 • Відповідність проведення робіт з оцінки відповідності обов'язковим вимогам Технічних регламентів, що забезпечить якість та безпечність продукції, яка пройшла оцінку відповідності у ТОВ «ТЕСКО»;
 • Дотримання сталої професійної практики і підтримання високої якості випробувань.

Керівництво, в особі директора ТОВ «ТЕСКО», бере на себе відповідальність за реалізацію Політики та Цілей у сфері якості і є гарантом чіткого виконання вимог стандартів ISO 9001, ДСТУ ISO 9001, ДСТУ EN ISO/IEC 17065, ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1, ДСТУ EN ISO/IEC 17025, ДСТУ EN ISO/IEC 17020 у відповідності з якими розроблена та впроваджена Система управління якістю ТОВ «ТЕСКО».