info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Водогрійні котли на рідкому чи газоподібному паливі

Вимоги до енергоефективності

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі, затвердженого Постановою КМУ № 748 від 27.08.2008, є обов’язковою вимогою. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модулів Е, D)
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Технічний регламент України

водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі

Постанова КМУ № 748 від 27.08.2008
Обов’язкове використання починаючи з 10.03.2010
Аналогічна директива ЄС

Директива 92/42/EEC
в ЄС з 31.10.2009 діє директива 2009/125/ЄС

Дія цього Технічного регламенту поширюється на котли водогрійні, що працюють на рідкому чи газовому паливі і мають номінальну вихідну потужність від 4 до 400 кВт.
Як правило, цей ТР застосовується одночасно з технічним регламентом приладів, що працюють на газоподібному паливі.

За результатами процедури оцінки відповідності виробники можуть запроваджувати систему позначень, яка дає змогу визначити енергоефективність котлів (коефіцієнт корисної дії - ККД):

1) На котел, ККД якого при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні не менший за коефіцієнт для стандартного котла, наноситься одна зірочка;
2) На котел, коефіцієнт корисної дії якого при номінальній теплопродуктивності і частковому навантаженні вищий на три але не більше шести пунктів за коефіцієнт для стандартного котла, наносяться дві зірочки;
3) При кожному подальшому збільшенні коефіцієнта корисної дії на три пункти додається по одній зірочці.

Використовуються модулі оцінки відповідності: B, С2, D, Е, F, G, та їх комбінації.

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Постановою КМУ № 804 від 03.10.2018р. схвалено «Технічний регламент щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів», гармонізований з директивою 2009/125/ЄС, діє з 06.04.2019. Екодизайн визначає вимоги щодо енергоефективності та екологічності різних енергоспоживчих продуктів.

Постановою КМУ №1184 від 27.12.2019 затверджено «Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів» (розроблено на основі Регламенту Комісії (ЄС) №813/2013 від 02.08.2013, що доповнює Директиву 2009/125/ЄC).
Він набуває чинності в Україні для опалювального обладнання з 29.08.2020.

Перелік національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам Технічного регламенту водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі (наказ Держспоживстандарту України від 29.04.2009 р. № 173)

Для інформації можна ознайомитись з європейською Директивою:
92/42/EEC Ecodesign – hot-water boilers (від 21.05.1992)