info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Засоби індивідуального захисту працівників

Оцінка відповідності вимогам нового Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ № 771 від 21.08.2019, є обов’язковою вимогою. Засоби індивідуального захисту повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки, встановленим в Додатку ІІ до регламенту. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модуля D)
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент засобів індивідуального захисту

Технічний регламент України засобів індивідуального захисту засобів індивідуального захисту
Постанова КМУ

№ 771 від 21.08.2019 (нова редакція)
Постанова КМУ №771 від 21.08.2019
(текст регламенту)

№ 761 від 27.08.2008

Обов’язкове використання

нова редакція - починаючи з 30.08.2021

починаючи з 10.03.2010
діє до 30.08.2021

Аналогічна директива ЄС Регламент ЄС 2016/425

Директива 89/686/EEC

Дія нового Технічного регламенту поширюється на засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) та встановлює вимоги щодо розроблення та виробництва ЗІЗ, які будуть надані на ринку, щоб забезпечити охорону здоров’я і безпеку користувачів.

ЗІЗ класифікуються відповідно до категорій ризиків (визначених у Додатку 1 ТР), а саме:
Категорія І включає виключно такі мінімальні ризики - поверхневе механічне пошкодження: контакт з миючими засобами слабкої дії або тривалий контакт з водою; контакт з гарячими поверхнями, температура яких не перевищує 50 oC; пошкодження очей через вплив сонячного світла (окрім спостереження за сонцем); атмосферні умови, що не мають екстремального характеру.
Категорія ІІ включає ризики, що не належать до перелічених у категоріях І та ІІІ.
Категорія ІІІ включає виключно ризики, що можуть привести до серйозних наслідків - спричинити смерть або незворотну шкоду здоров’ю користувача, що стосується таких чинників: речовини та суміші, які є небезпечними для здоров’я; середовища з дефіцитом кисню; шкідливі біологічні агенти; іонізуюче випромінювання; середовища з високою температурою, вплив яких порівнюється з середовищами із температурою повітря щонайменше 100°C; середовища з низькою температурою, вплив яких порівнюється з середовищами із температурою повітря – 50°C або нижче; падіння з висоти; ураження електричним струмом та робота під напругою; утоплення; порізи від ручних бензопил; струмені високого тиску; вогнестрільні рани чи поранення ножем; шкідливий шум.

Використовуються модулі оцінки відповідності:

  • для ЗІЗ категорії І – модуль А;
  • для ЗІЗ категорії ІІ – модулі В, C;
  • для ЗІЗ категорії ІІІ – модулі В, С2; D;
  • для одиничної продукції категорії ІІІ – модулі В та С.

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності засобів захисту вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту (наказ Мінекономрозвитку України від 10.12.2013 № 1462)

Для інформації
Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/425 від 9 березня 2016 року про засоби індивідуального захисту та скасування Директиви Ради 89/686/ЄЕС
Regulation (EU) 2016/425 Personal protective equipment (PPE) (з 21.04.2018)