info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Прилади, що працюють на газоподібному паливі

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого Постановою КМУ № 814 від 04.07.2018, є обов’язковою вимогою. Прилади, що працюють на газоподібному паливі повинні відповідати суттєвим вимогам, встановленим в Додатку 1 до регламенту. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua. Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модулів Е, D)
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі

Технічний регламент України приладів, що працюють на газоподібному паливі
Постанова КМУ №814 від 04.07.2018
(нова редакція)
Обов’язкове використання починаючи з 06.01.2020
Аналогічна директива ЄС Регламент (ЄС) 2016/426 від 09.03.2016 про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС

 

Дія Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі поширюється на:

 

  • Прилади, що працюють на газоподібному паливі:
    прилади спалювання газоподібного палива, які використовуються для приготування їжі, охолодження, кондиціонування, опалення приміщень, нагріву води, освітлення чи прання, а також пальники з примусовою тягою та нагрівальне обладнання, що оснащене такими пальниками.

  • Арматуру (фітинги) до приладів, що працюють на газоподібному паливі: засоби безпеки; контролюючі пристрої; регулюючі пристрої; комплектуючі, що складаються з елементів безпеки, контролю та/або регулюючі пристрої

Використовуються модулі оцінки відповідності:

Модуль В (експертиза типу – поєднання експертизи типового зразка та його проекту), модулі С2, D, E, F та їх комбінації; модуль G (для одиничної чи невеликої кількості продукції).

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Перелік національних стандартів не затверджено, оскільки в Євросоюзі використовують перелік стандартів, який існував під попередню версію СЕ директиви, але застосовують нові стандарти, які замінюють попередні гармонізовані стандарти згідно з Директивою 2009/142/ЄС. В Україні застосовується також перелік стандартів, затверджений під попередній технічний регламент, затверджений постановою КМУ №856 від 24.09.2008:

Перелік національних стандартів, які відповідають європейським гармонізованим стандартам та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності приладу вимогам Технічного регламенту приладів, що працюють на газоподібному паливі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 856 (наказ Мінекономрозвитку від 11.10.2013 № 1227)

Для інформації:
Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2016/426 від 9 березня 2016 року про прилади, що працюють на газоподібному паливі, та про скасування Директиви 2009/142/ЄС

Regulation (EU) 2016/426

Summary list of titles and references harmonised standards under Directive 2009/142/EC for Appliances burning gaseous fuels (ex-90/396/EEC) / Зведений перелік назв та посилань на гармонізовані стандарти згідно з Директивою 2009/142/ЄС щодо приладів, що спалюють газоподібне паливо  (2018/C 118)

Процедури оцінки відповідності приладів, що працюють на газоподібному паливі розглянуті в наших публікаціях в журналах та презентаціях, з якими можна ознайомитись на нашому сайті:

"Про Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі". Стаття в журналі "Охорона праці" №2/2020.