info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Знак відповідності технічним регламентам

В Україні прийнято Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1184 «Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення».

Знак відповідності технічним регламентам засвідчує відповідність маркованої їм продукції вимогам технічних регламентів, які на неї поширюються. Знак відповідності наноситься тільки на продукцію, що потрапляє в сферу дії технічних регламентів. При цьому нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Правила та умови нанесення знака відповідності технічним регламентам (ПКМУ від 30 грудня 2015 року № 1184):

  1. Знак відповідності технічним регламентам (далі - знак відповідності) наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі, якщо це неможливо або невиправдано через характер продукції, знак відповідності наноситься на упаковку і на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідним технічним регламентом.
  2. Знак відповідності наноситься перед введенням продукції в обіг. Знак відповідності може супроводжуватися піктограмою або будь-яким іншим знаком, що вказує на особливий ризик або особливості використання.
  3. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва (проводив роботи з оцінки відповідності, для ООВ "ТЕСКО" це номер 006).

Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься виробником або уповноваженим представником.

Місце розташування номера органу постановою не регламентоване (як правило, номер розміщується праворуч від знака або під ним).

Опис знака відповідності технічним регламентам (ПКМУ від 30 грудня 2015 року № 1184):

  1. Знак відповідності технічним регламентам має форму незамкнутого з правої сторони кола, всередині якого вміщено стилізоване зображення трилисника. Довжина розриву кола становить 0,22 його загальної довжини (або 80 градусів).
  2. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними кольорами.
  3. Висота знака відповідності не може бути менше 5 міліметрів, якщо інше не передбачено відповідним технічним регламентом.
  4. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані пропорції його форми.

Зовнішній вигляд знака відповідності:

або

Якщо Ви вже провели оцінку відповідності продукції в нашому органі (OOВ TECKO), для нанесення маркування Ви можете використовувати наші шаблони UA.TR.006 або 006.

Примітка: У разі, якщо ООВ встановлено, що знак відповідності застосовується з порушенням вимог законодавства, ООВ направляє лист виробнику або його уповноваженому представнику з попередженням про неправильне застосування знака. Виробник або уповноважений ним представник повинен вжити заходів для припинення порушення, довести сертифіковану продукцію в стан відповідності вимогам, зазначеним в технічних регламентах, і підтвердити таку відповідність офіційним листом, і наочним доказом протягом одного місяця після одержання листа. Якщо правильність нанесення знака відповідності технічним регламентам не доведена, ООВ повідомляє виробнику або уповноваженому представнику про призупинення дії сертифіката до усунення невідповідності та вживає заходів для того, щоб обмежити або заборонити введення в обіг такого обладнання і забезпечити його вилучення з обігу.