info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Рухоме обладнання, що працює під тиском

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого Постановою КМУ № 536 від 04.07.2018, є обов’язковою вимогою. Обладнання повинне відповідати суттєвим вимогам, визначеним у Додатку 1 до регламенту. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент України рухомого обладнання, що працює під тиском
Постанова КМУ № 536 від 04.07.2018
Обов’язкове використання починаючи з 01.01.2020
Аналогічна директива ЄС Директива 2010/35/ЄС (TPED)

Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

  • посудини, що працюють під тиском, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у розділі 6.2 додатка до Угоди про дорожнє перевезення вантажів, розділі 6.1 додатка до Європейської угоди про міжнародне перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами (ВОПНВ) та розділі 6.2 додатка С до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ);
  • цистерни, транспортні засоби-батареї та вагони-батареї, багатоелементні газові контейнери, їх клапани та інше обладнання у разі необхідності, як визначено у главі 6.8 додатка до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), главі 6.1 додатка до ВОПНВ та главі 6.8 додатка С до КОТІФ;
  • обладнання, зазначене вище, яке використовується відповідно до вимог, встановлених у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ та додатку С до КОТІФ для перевезення газів класу 2, крім газів або виробів класів 6.1, 6.2 та 7, а також для перевезення небезпечних речовин, що належать до інших класів, зазначених у додатку 1 Технічного регламенту.

Згідно цього ТР проводиться оцінка відповідності за такими процедурами:

  • оцінка відповідності,
  • періодичне інспектування,
  • проміжне інспектування,
  • виняткові перевірки,

установлені у додатках до ДОПНВ, ВОПНВ, додатку С до КОТІФ та у пунктах 39–65 Технічного регламенту.

Процедура переоцінки відповідності встановлена у  пункті 41 та у додатку 2 Технічного регламенту.

Випробувальна лабораторія "ТЕСКО" акредитована на групу продукції, яка входить в цей ТР.
Орган оцінки відповідності «ТЕСКО» має великий досвід роботи (були повноваження на попередні версії ТР) та проходить акредитацію в НААУ щодо цього ТР.

Для інформації можна ознайомитись з європейською Директивою:
2010/35/EU Transportable pressure equipment (з 16.06.2010)

ДОПНВ / ДОПОГ / ADR, діє з 01.01.2021 (Published: 04/01/2021)

https://unece.org/transportdangerous-goods/adr-2021-files

том I  https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol1r.pdf

том II    https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADR2021_Vol2r.pdf

ВОПНВ / ВОПОГ / ADN, діє з 01.01.2021 (Published: 04/01/2021)

https://unece.org/transport/documents/2021/01/adn-2021-enfrru

том I   https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADN%202021%20Russian%20Vol%20I.pdf

том II   https://unece.org/sites/default/files/2021-01/ADN%202021%20Russian%20Vol%20II.pdf
 

КОТІФ / (COTIF) RID 2021, діє з 01.01.2021

https://otif.org/en/?page_id=1105

https://otif.org/fileadmin/new/3-Reference-Text/3B-RID/RID_2021_e_01_November_2020.pdf