info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Обладнання, що працює під тиском

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском, затвердженого Постановою КМУ № 27 від 16.01.2019, є обов’язковою вимогою. Обладнання, що працює під тиском повинні відповідати суттєвим вимогам щодо безпечності, встановленим в Додатку 1 до регламенту. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Декларація про відповідність (додаток 4 Технічного регламенту)
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модулів D, D1, Е, Е1, Н, Н1)
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент обладнання, що працює під тиском

Технічний регламент України обладнання, що працює під тиском

Постанова КМУ

Зміна до постанови

№ 27 від 16.01.2019

№ 938 від 08.09.2021 чинна з 10.03.2022

Обов’язкове використання починаючи з 23.01.2020
Аналогічна директива ЄС Директива 2014/68/ЄС (PED)

Дія цього Технічного регламенту поширюється на обладнання, що працює під тиском, та агрегати з максимальним робочим тиском (PS) понад 0,5 бара:

  • посудини для газів, зріджених газів, розчинених під тиском газів, парів таких робочих середовищ, в яких тиск пари за максимально допустимої температури перевищує нормальний атмосферний тиск (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара;
  • обладнання, що працює під тиском, місткістю більш як 2 літри та призначене для утворення пари або перегрітої води за температури більш як 110° C, яке підігрівається полум’ям або іншим чином і якому загрожує небезпека перегріву, зокрема автоклави;
  • трубопроводи для газів, зріджених газів, розчинених під тиском, пари і робочого середовища з тиском пари за максимально допустимої температури не вище нормального атмосферного тиску (1013 мілібар) більш як на 0,5 бара;
  • запобіжні пристрої, а також ті, що працюють під тиском і призначені для вище наведеного обладнання;
  • агрегати, які включають не менш як одну одиницю обладнання, що працює під тиском, зазначеного вище, та які повинні задовольняти суттєвим вимогам щодо безпечності.

Використовуються модулі оцінки відповідності в залежності від категорії обладнання:

категорія I - модуль A;

категорія II - модулі A2, D1, E1;

категорія III - модулі В (експертиза типу - типу проекту) в поєднанні з D або F; модулі B (експертиза типу - типу виробництва) в поєднанні з  E або C2; модуль H;

категорія IV - модулі В (експертиза типу - типу виробництва) в поєднанні з D або F; модуль H1; модуль G – для одиничної продукції.

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Перелік національних стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском (наказ Мінсоцполітики України від 06.08.2019 № 1200)

Для інформації можна ознайомитись з європейською Директивою:
2014/68/EC Pressure equipment (PED) (від 19.07.2016)

Настанова Guidelines EN v6.0 надає практичні рекомендації до виконання положень Директиви 2014/68/EU. Розроблено та погоджено Робочою групою «Тиск» (Working Party Guidelines (WPG).

ТОВ "ТЕСКО" виконує функції технічного секретаріату Секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом обладнання, що працює під тиском.
Більше інформації про діяльність Секторальної групи на сторінці «Секторальна група PED».

Процедури оцінки відповідності обладнання, що працює під тиском розглянуті в наших публікаціях в журналах та презентаціях, з якими можна ознайомитись на нашому сайті:
"Про новий Технічний регламент обладнання, що працює під тиском". Стаття підготовлена для журналу "Охорона праці" №3/2020.