info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Декларування для регламентів: Машини; Низьковольтне, ЕМС, RoHS та ін. (для Модуля А)

      Декларація про відповідність складається безпосередньо виробником без проведення робіт з оцінки відповідності ООВ (процедура внутрішнього контролю виробництва, застосовується для модуля А).
      ООВ ТОВ «ТЕСКО» здійснює добровільну реєстрацію декларації про відповідність технічним регламентам. Реєстрація декларацій проводиться поза сферою акредитації НААУ та призначення ТОВ «ТЕСКО» і на добровільній основі Заявника. 
      Модуль А застосовується в таких технічних регламентах:
  • обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, (RoHS) ПКМУ №139 від 10.03.2017;
  • безпеки машин, ПКМУ №62 від 30.01.2013 (крім машин, зазначених у додатку 9 ТР);
  • низьковольтного електричного обладнання, ПКМУ №1067 від 16.12.2015;
  • з електромагнітної сумісності обладнання, ПКМУ №1077 від 16.12.2015;
  • обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, ПКМУ №1055 від 28.12.2016 (Обладнання категорії 3);
  • засобів індивідуального захисту, ПКМУ №771 від 21.08.2019 (для ЗІЗ категорії І);
  • обладнання, що працює під тиском, ПКМУ №27 від 16.01.2019 (Обладнання категорії I).
      Виробник складає письмову декларацію про відповідність для моделі продукції та зберігає її разом із технічною документацією для подання на запити органів державного ринкового нагляду протягом десяти років після введення в обіг останнього зразка такої моделі. У декларації про відповідність зазначається інформація, яка дає змогу ідентифікувати продукцію, для якої її складено.
 
      Копія декларації про відповідність подається відповідним органам державного ринкового нагляду на їх запити.