info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Інформація про скасовані сертифікати

1. Власники сертифікатів не мають права використовувати скасовані сертифікати, або використовувати будь-які посилання на сертифікацію/оцінку відповідності в ООВ «ТЕСКО» та маркувати продукції знаком відповідності, після скасування сертифікатів.

2. Скасування сертифікату здійснюється у наступних випадках:

 • Якщо замовником протягом місяця з моменту отримання сертифікату не був сплачений рахунок за проведені роботи, виставлений відповідно до підписаного договору.
 • Якщо в заплановані терміни замовником, без об'єктивних на те причин, не були виконані необхідні дії щодо проведення наглядового аудиту згідно Ліцензійної угоди, а саме:
  - не отримано протягом місяця ніякої відповіді на відповідний лист ООВ «ТЕСКО»,
  - не створені умови для проведення відбору зразків для контрольних випробувань,
  - не організовано проведення нагляду,
  - не сплачено рахунок за роботи з нагляду.
 • Якщо до сертифікованої продукції було внесено зміни без попереднього узгодження з ООВ «ТЕСКО», які можуть істотно вплинути на її відповідність вимогам нормативних документів, на які вона була сертифікована.
 • Якщо під час дії сертифікату було отримано незаперечні докази того, що сертифікована продукція не відповідає вимогам, на які вона була сертифікована, та/або є небезпечною для здоров'я людей або для їх майна.
 • Якщо сертифікована продукція не випускається більш ніж 6 місяців.
 • За бажанням замовника.