info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Будівельні вироби, будівлі і споруди

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту будівельних виробів (продукції), затвердженого Постановою КМУ № 1764 від 20.12.2006, є обов’язковою вимогою. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту будівельних виробів (продукції).

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модуля D)
Подати заявку онлайн

Інформація про Технічний регламент будівельних виробів (продукції)

Технічний регламент України будівельних виробів (продукції)
Постанова КМУ № 1764 від 20.12.2006
Обов’язкове використання починаючи з 01.01.2020
Аналогічна директива ЄС

Директива 89/106/EEC
В ЄС з 09.03.2011 діє Регламент (ЄС) № 305/2011 (CPD)

Дія цього Технічного регламенту поширюється на будівельні вироби (продукцію).
Основними вимогами до будівельних виробів:

  • забезпечення механічного опору та стійкості. Навантаження на споруду під час зведення та експлуатації не повинне призводити до руйнування її в цілому чи окремих її частин і деформації, більшій за ту, що допускається будівельними нормами;
  • дотримання вимог пожежної безпеки;
  • забезпечення: безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища; безпеки експлуатації; захисту від шуму;
  • економії енергії.

Використовуються модулі оцінки відповідності: А1, B, D, D1, F, та їх комбінації.

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Наказом Мінрегіону №153 від 02.07.2020 затверджено два переліки національних стандартів:

Для інформації:
89/106/EEC Construction products (CPD) (від 21.12.1988). З 09.08.2011 діє регламент (EU) 305/2011

З 01.01.2023 року набуває чинності Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку». 

Інформація про завершену наукову розробку «Проведення аналізу та розроблення науково обґрунтованих пропозицій щодо складання переліку національних стандартів для цілей застосування Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку».