info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Історія

ТОВ «ТЕСКО» - 20 років досвіду в сфері технічного регулювання


Основні етапи в історії Органу з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО»:

16.07.2001р. Реєстрація ТОВ «ТЕСКО».
2001 р. Створення та акредитація випробувальної лабораторії ТОВ «ТЕСКО» в державній Системі УкрСЕПРО, атестат № UA6.001.Т.383.
2006 р. Створення Органу з сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО. Свідоцтва №UA.Р.148 і № UA.РN.148. Працювали в Системі УкрСЕПРО до її відміни з 2018р.
2006 р. Створена Експертна організація – отримано дозвіл Держгірпромнагляду України №2885.06.30-74.30.0, повторне отримання дозволу в 2011 році.
2007 р. Призначення в Системі УкрСЕПРО як Орган із сертифікації систем управління на відповідність стандартам: ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001, ДСТУ OHSAS 18001.
2008-2009 рр. Призначено Органом з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг на виконання робіт з оцінки відповідності продукції вимогам одинадцяти Технічних регламентів України, номер органу UA.TR.006.
2012 р. Первинна акредитація Органу з сертифікації систем управління Національним агентством з акредитації України (НААУ). Атестат акредитації № 8О067.
2012 р. Первинна акредитація в НААУ Органу з оцінки відповідності продукції. Атестат акредитації № 1О227.
2012 р. Сертифікація своєї системи управління якістю (СУЯ) на відповідність стандарту ISO 9001 в TMS TUV SUD і отримання міжнародного сертифікату.
2014 р. Первинна акредитація в НААУ Випробувальної лабораторії ТОВ «ТЕСКО». Атестат акредитації № 2H423.
2015 р. Отримано сертифікат на СУЯ в Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK.
2017 р. Повторна акредитація в НААУ як ООВ продукції та систем менеджменту.
2019 р. Повторна акредитація в НААУ Випробувальної лабораторії ТОВ «ТЕСКО». Атестат акредитації № 20423.
2020 р. Працюємо в умовах Covid-19. Впровадили дистанційну оцінку відповідності при проведенні наглядових аудитів. Проходимо наглядові аудити НААУ.
2021 р. Працюємо в умовах Covid-19. Проходимо акредитацію НААУ на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17020 (орган з інспектування).
16.07.2021р. Святкуємо двадцяту річницю створення ТОВ «ТЕСКО»