info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Оцінка відповідності за Технічними регламентами

Технічні регламенти України зі сфери діяльності Органу з оцінки відповідності "ТЕСКО" (№ UA.TR.006):

Технічний регламент України Постанова Кабміну України Стандарти
для ТР
Гармонізований з Директивою ЄС
Ліфтів і компонентів
безпеки для ліфтів
Постанова КМУ №438 від 21.06.2017 Наказ від 17.01.2019 №68 2014/33/EC Lifts and safety components for lifts
(від 26.02.2014)
Приладів, що працюють
на газоподібному паливі
Постанова КМУ №814 від 04.07.2018 Наказ №1227 від 11.10.2013 Регламент (ЄС) 2016/426
(от 09.03.2016г.)

on appliances burning gaseous fuels, Regulation (EU) 2016/426
Водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі
Постанова КМУ №748 від 27.08.2008 Наказ від 29.04.2009 № 173 92/42/EEC Ecodesign – hot-water boilers
(від 21.05.1992)
Засобів індивідуального захисту Постанова КМУ №771 від 21.08.2019
(текст регламенту)
Наказ від 21.07.2021 № 281-21 Regulation (EU) 2016/425
Personal protective equipment (PPE) (з 21.04.2018)
З електромагнітної сумісності
обладнання
Постанова КМУ №1077 від 16.12.2015 Наказ від 08.12.2020 № 2569
Наказ від 15.01.2021 № 74
2014/30/ЄС Electromagnetic compatibility (EMC)
(від 26.02.2014)
Обладнання та захисних систем,
призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постанова КМУ №1055 від 28.12.2016 Наказ від 30.01.2019 № 124
Наказ від 26.01.2021 № 136
2014/34/ЄС Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
(від 26.02.2014)
Простих посудин
високого тиску
Постанова КМУ №1025 від 28.12.2016 Наказ від 17.01.2019 № 67 2014/29/ЄС Simple pressure vessels (SPV)
(від 26.02.2014)
Безпеки машин Постанова КМУ №62 від 30.01.2013 Наказ від 14.09.2020 № 1779
Наказ від 26.01.2021 № 137
2006/42/EC Machinery (MD)
(від 17.05.2006)
Обладнання, що працює
під тиском
Постанова КМУ №27 від 16.01.2019 Наказ від 06.08.2019 № 1200 2014/68/EC Pressure equipment (PED)
(від 19.07.2016)
Будівельних виробів (продукції) Постанова КМУ №1764 від 20.12.2006 Наказ від 02.07.2020 №153
Перелік стандартів
Перелік стандартів IDT
89/106/EEC Construction products (CPD)
(від 21.12.1988).
З 09.08.2011 діє регламент (EU) 305/2011

Ми зробимо все можливе, щоб процедура оцінки відповідності за наведеними ТР пройшла для Вас максимально швидко і комфортно. Тут можна подати заявку / запит на проведення оцінки відповідності.

В наступній таблиці наведено ТР, за якими Орган з оцінки відповідності «ТЕСКО» має великий досвід роботи (мали повноваження на попередні версії ТР), а Випробувальна лабораторія "ТЕСКО" акредитована на групу продукції, яка входить в ці ТР.

Технічний регламент України Постанови Кабміна України Стандарти
для ТР
Гармонізовані з Директивою ЄС
низьковольтного електричного обладнання Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015 Наказ від 22.08.2018 № 1181 2014/35/ЄС Low voltage (LVD)
(від 26.02.2014)
рухомого обладнання, що працює під тиском
ООВ в процесі акредитації
Постанова КМУ №536 від 04.07.2018 - 2010/35/EU Transportable pressure equipment
(з 16.06.2010)

Технічні регламенти України попадають під дію Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з розробленням і прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням щодо продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію в Україні, а також регулює добровільну оцінку відповідності.

Відповідно до цього Закону: технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.

Технічний регламент (далі - ТР) містить правила і форми оцінки відповідності, схеми підтвердження відповідності, які визначаються з урахуванням потенційної небезпеки продукції. Схеми підтвердження відповідності базуються на модульних принципах, які закріплені в Постанові Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 №95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». Ця постанова встановлює і описує застосовувані модулі оцінки відповідності. При цьому ця постанова націлена на створення однотипних процедур оцінки відповідності. Детальніше про модулі можна прочитати в згаданій Постанові Кабміну України.

Технічні регламенти України гармонізовані з Директивами нового підходу Євросоюзу в частині технічних вимог і процедур оцінки відповідності.

Виконання вимог Технічних регламентів (ТР) є обов'язковим. У ТР наводяться основні вимоги безпеки до потенційно небезпечного обладнання. Є ТР, що встановлюють вимоги до ефективності обладнання.

Більш конкретні вимоги до продукції наводяться в стандартах. Під кожен ТР Мінекономіки України публікує переліки стандартів, добровільне застосування яких сприймається як підтвердження відповідності продукції вимогам ТР. При цьому продукція може і не відповідати вимогам стандартів за деякими пунктами (або в цілому, або взагалі виготовлятися без наявності стандартів), і завдання призначеного органу оцінки відповідності провести оцінку відповідності продукції вимогам ТР.