info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Оцінка відповідності за Технічними регламентами

Технічні регламенти України зі сфери діяльності Органу з оцінки відповідності "ТЕСКО" (№ UA.TR.006):

Технічний регламент України Постанова Кабміну України Стандарти
для ТР
Гармонізований з Директивою ЄС
Ліфтів і компонентів
безпеки для ліфтів
Постанова КМУ №438 від 21.06.2017 Наказ від 17.01.2019 №68 2014/33/EC Lifts and safety components for lifts
(від 26.02.2014)
Приладів, що працюють
на газоподібному паливі
Постанова КМУ №814 від 04.07.2018 Наказ №1227 від 11.10.2013 Регламент (ЄС) 2016/426
(от 09.03.2016г.)

on appliances burning gaseous fuels, Regulation (EU) 2016/426
Водогрійних котлів, що працюють
на рідкому чи газоподібному паливі
Постанова КМУ №748 від 27.08.2008 Наказ від 29.04.2009 № 173 92/42/EEC Ecodesign – hot-water boilers
(від 21.05.1992)
Засобів індивідуального
захисту
Діє до 30.08.2021
Постанова КМУ №761 від 27.08.2008 Наказ від 10.12.2013 № 1462 89/686/EEC Personal protective equipment (PPE)
(от 21.12.1989г.)
(з 21.04.2018 Регламент (ЄС) 2016/425)
засобів індивідуального захисту
NEW! Діє з 30.08.2021
Постанова КМУ №771 від 21.08.2019
(текст регламенту)
Наказ від 21.07.2021 № 281-21 Regulation (EU) 2016/425
Personal protective equipment (PPE)
(з 21.04.2018)
З електромагнітної сумісності
обладнання
Постанова КМУ №1077 від 16.12.2015 Наказ від 08.12.2020 № 2569
Наказ від 15.01.2021 № 74
2014/30/ЄС Electromagnetic compatibility (EMC)
(від 26.02.2014)
Обладнання та захисних систем,
призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постанова КМУ №1055 від 28.12.2016 Наказ від 30.01.2019 № 124
Наказ від 26.01.2021 № 136
2014/34/ЄС Equipment for explosive atmospheres (ATEX)
(від 26.02.2014)
Простих посудин
високого тиску
Постанова КМУ №1025 від 28.12.2016 Наказ від 17.01.2019 № 67 2014/29/ЄС Simple pressure vessels (SPV)
(від 26.02.2014)
Безпеки машин Постанова КМУ №62 від 30.01.2013 Наказ від 14.09.2020 № 1779
Наказ від 26.01.2021 № 137
2006/42/EC Machinery (MD)
(від 17.05.2006)
Обладнання, що працює
під тиском
Постанова КМУ №27 від 16.01.2019 Наказ від 06.08.2019 № 1200 2014/68/EC Pressure equipment (PED)
(від 19.07.2016)

Ми зробимо все можливе, щоб процедура оцінки відповідності за наведеними ТР пройшла для Вас максимально швидко і комфортно. Тут можна подати заявку / запит на проведення оцінки відповідності.

В наступній таблиці наведено ТР, за якими Орган з оцінки відповідності «ТЕСКО» має великий досвід роботи (мали повноваження на попередні версії ТР), а Випробувальна лабораторія "ТЕСКО" акредитована на групу продукції, яка входить в ці ТР.

Технічний регламент України Постанови Кабміна України Стандарти
для ТР
Гармонізовані з Директивою ЄС
низьковольтного електричного обладнання Постанова КМУ №1067 від 16.12.2015 Наказ від 22.08.2018 № 1181 2014/35/ЄС Low voltage (LVD)
(від 26.02.2014)
рухомого обладнання, що працює під тиском
ООВ в процесі акредитації
Постанова КМУ №536 від 04.07.2018 - 2010/35/EU Transportable pressure equipment
(з 16.06.2010)

Будівельних виробів,
будівель і споруд

ООВ в процесі призначення в Мінекономіки

Постанова КМУ №1764 від 20.12.2006 Наказ від 02.07.2020 №153
Перелік стандартів
Перелік стандартів IDT
89/106/EEC Construction products (CPD)
(від 21.12.1988).
З 09.08.2011 діє регламент (EU) 305/2011

Технічні регламенти України попадають під дію Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який визначає правові та організаційні засади розроблення, прийняття та застосування технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, а також здійснення добровільної оцінки відповідності.

Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку з розробленням і прийняттям технічних регламентів і передбачених ними процедур оцінки відповідності, їх застосуванням щодо продукції, що вводиться в обіг, надається на ринку або вводиться в експлуатацію в Україні, а також регулює добровільну оцінку відповідності.

Відповідно до цього Закону: технічний регламент - нормативно-правовий акт, в якому визначено характеристики продукції або пов’язані з ними процеси та методи виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення, додержання яких є обов’язковим. Він може також включати або виключно стосуватися вимог до термінології, позначень, пакування, маркування чи етикетування в тій мірі, в якій вони застосовуються до продукції, процесу або методу виробництва.

Технічний регламент (далі - ТР) містить правила і форми оцінки відповідності, схеми підтвердження відповідності, які визначаються з урахуванням потенційної небезпеки продукції. Схеми підтвердження відповідності базуються на модульних принципах, які закріплені в Постанові Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 №95 «Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності». Ця постанова встановлює і описує застосовувані модулі оцінки відповідності. При цьому ця постанова націлена на створення однотипних процедур оцінки відповідності. Детальніше про модулі можна прочитати в згаданій Постанові Кабміну України.

Технічні регламенти України гармонізовані з Директивами нового підходу Євросоюзу в частині технічних вимог і процедур оцінки відповідності.

Виконання вимог Технічних регламентів (ТР) є обов'язковим. У ТР наводяться основні вимоги безпеки до потенційно небезпечного обладнання. Є ТР, що встановлюють вимоги до ефективності обладнання.

Більш конкретні вимоги до продукції наводяться в стандартах. Під кожен ТР Мінекономіки України публікує переліки стандартів, добровільне застосування яких сприймається як підтвердження відповідності продукції вимогам ТР. При цьому продукція може і не відповідати вимогам стандартів за деякими пунктами (або в цілому, або взагалі виготовлятися без наявності стандартів), і завдання призначеного органу оцінки відповідності провести оцінку відповідності продукції вимогам ТР.