info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Загальна інформація про порядок оцінки відповідності

Орган оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО» провадить діяльність із сертифікації та оцінки відповідності керуючись стандартами:

  • ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем менеджменту. Частина 1. Вимоги»;
  • ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».

ТОВ «ТЕСКО» як незалежний Орган з оцінки відповідності (ООВ) в повній мірі усвідомлює, що необхідною умовою для проведення робіт, які заслуговують на суспільну довіру є забезпечення неупередженості та сприйняття його як неупередженого органу для всіх зацікавлених сторін. ТОВ "ТЕСКО" розроблено політику щодо неупередженості

Детальний опис діяльності щодо первинної оцінки відповідності та подальшої сертифікації, включаючи заявку, первинні аудити, наглядові аудити; процес для надання, підтримки, скорочення, розширення, призупинення, скасування сертифікації та повторної сертифікації описані у порядках проведення сертифікації та оцінки відповідності ОС-03 «Порядок сертифікації (оцінки) СУЯОС-06 «Порядок оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Загальний опис процедур»ОС-08 "Порядок добровільної оцінки відповідності продукції". Порядок сертифікації та оцінки відповідності представлений на структурній схемі.

У випадку призупинення сертифікації рішення про відновлення дії сертифікату відповідності приймається лише, якщо всі невідповідності, що виявлені в період оцінювання, усунені і виконання коригувальних дій перевірено ООВ (відвідання на місці або іншими відповідними формами оцінювання), а також, якщо всі проблемні питання, результатом яких було призупинення, вирішено. Неспроможність вирішити проблемні питання, результатом яких є призупинення, в терміни, встановлені ООВ, має своїм результатом скасування сертифікації або скорочення сфери сертифікації.

У разі скорочення сфери сертифікації ООВ скасовує діючий сертифікат та видає новий з актуальною сферою сертифікації, а також вносить всі необхідні коригування у пов'язані документи. Сертифікований клієнт у випадку тимчасового призупинення, скасування повинен припинити використання всіх рекламних матеріалів, які містять будь-яке посилання на сертифікацію, а також припинити маркування продукції знаком відповідності. У разі скорочення сфери сертифікації сертифікований клієнт проводить вище описані заходи щодо напрямків сфери сертифікації (продукції чи послуг), що були скорочені.

Подання заявки проводиться на безоплатній основі. Оплата за проведення, підтримування сертифікації, а також проведення повторної сертифікації проводиться за безготівковим розрахунком. Вартість виконання робіт встановлюється згідно процедури PR2.6-01 «Методика розрахунку вартості робіт, укладання договору», яка розроблена з урахуванням «Правил визначення вартості робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів, що виконуються призначеними органами з оцінки відповідності та визнаними незалежними організаціями», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України № 514 від 12 липня 2017 р.

Вимоги ООВ для майбутніх клієнтів щодо відповідності вимогам сертифікації, вживання всіх необхідних заходів для проведення аудитів, включаючи положення для розгляду документації і доступу до всіх процесів і ділянок, записів і персоналу для первинної сертифікації, нагляду, повторної сертифікації та вирішення скарг, і передбачення, у разі необхідності, присутності спостерігачів (наприклад, аудитори з акредитації або аудитори-стажисти) вказані у ліцензійній/сертифікаційній угоді (F3.1-11F3.1-12F3.1-20F3.1-03), яку клієнт підписує разом із договором на проведення робіт із сертифікації чи оцінки відповідності.

Права і обов’язки сертифікованих клієнтів, включаючи вимоги, у разі посилання на сертифікацію в будь-яких засобах комунікацій, вказані у ліцензійній/сертифікаційній угоді.

Клієнт має право звернутися до ООВ «ТЕСКО» із скаргою чи апеляцією, щодо проведення та рішення органу про надання сертифікації, скорочення галузі, призупинення чи скасування сертифікатів. Процедура розгляду скарг та апеляцій описана у документі PR4.1-02 «Розгляд скарг та апеляцій».

Для отримання більш детальної інформації з питань описаних у цьому розділі просимо звертатись за телефоном (044) 495-33-80, або через електронну пошту info@tecko.com.ua.