info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Проведення випробувань продукції з метою сертифікації

При сертифікації продукції за модулями В, G, F та при кінцевої перевірки (або, за необхідності, у інших випадках) проводяться сертифікаційні випробування зразків продукції. Сертифікаційні випробування проводяться силами випробувальної лабораторії «ТЕСКО», акредитованої в Україні в установленому порядку. Наша лабораторія має повноваження для проведення сертифікаційних випробувань продукції - Атестат сертифікаційної випробувальної лабораторії «ТЕСКО» №20423.

Сфера акредитації випробувальної лабораторії ТЕСКО орієнтована на сферу ООВ «ТЕСКО», зокрема проводяться випробування з метою сертифікації наступної продукції:

  • Ліфти і компоненти безпеки для ліфтів;
  • Прилади, що працюють на газоподібному паливі;
  • Водогрійні котли, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі;
  • Обладнання і захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
  • Обладнання, що працює під тиском;
  • Прості посудини високого тиску;
  • Рухоме обладнання, що працює під тиском;
  • Машини;
  • Будівельні вироби;
  • Засоби індивідуального захисту.

Представник Органу з оцінки відповідності продукції (ООВ «ТЕСКО»), або випробувальної лабораторії «ТЕСКО» відбирає зразки (проби) продукції для випробувань та отримує технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ООВ та відповідними технічними регламентами. Кількість зразків для випробувань та правила їх відбору встановлює ООВ.

Відбір зразків проводиться в присутності заявника і оформляється актом відбору зразків. Складається також акт ідентифікації зразків, що підтверджує відповідність зразків типу продукції, заявленої на сертифікацію. Доставку відібраних для випробувань зразків продукції до випробувальної лабораторії (центр) і повернення їх після випробувань здійснює Заявник за свій рахунок.

У разі, якщо продукція є великогабаритною або нетранспортабельною, або потребує монтажу на місці експлуатації, або вимагає використання унікального випробувального устаткування, і т.п., допускається сертифікаційні випробування проводити на підприємстві-виробнику з використанням його випробувального устаткування і засобів вимірювальної техніки, які повинні відповідати встановленим вимогам. Випробування повинні проводити фахівці випробувальної лабораторії.

Для деяких видів продукції, наприклад, ліфтів, великогабаритних котлів і т.п. випробування проводяться на місці монтажу після складання і налагодження виробів.

У випадку позитивних результатів випробувань, протоколи випробувань передаються ООВ. У разі отримання негативних результатів хоча б по одному з показників, сертифікаційні випробування припиняються. Інформація про негативні результати передається заявникові і ООВ. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та надання в ООВ переконливих доказів проведення підприємством коригувальних заходів щодо усунення причин, які викликали невідповідність.

Випробувальна лабораторія «ТЕСКО» також виконує випробування у добровільній сфері діяльності Органу з сертифікації «ТЕСКО» та по заявкам інших ООВ, з якими наша лабораторія уклала угоди про співробітництво.