info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Оцінка відповідності вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах, затвердженого Постановою КМУ № 1055 від 28.12.2016, є обов’язковою вимогою. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах повинні відповідати суттєвим вимогам стосовно захисту та безпеки до проектування і виготовлення обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах, встановленим в Додатку 2 до регламенту. Для підтвердження відповідності застосовуються національні стандарти, відповідність яким надає презумпцію відповідності обладнання вимогам Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском.

Для проведення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту необхідно подати до Органу з оцінки відповідності «ТЕСКО» Заявку на проведення робіт. Разом із заявкою додається технічний файл в електронному вигляді відповідно до Переліку, визначеного відповідними процедурами оцінки (модулями). Для проведення робіт необхідно оформлену заявку з комплектом документів направити по e-mail: info@tecko.com.ua . Протягом 1-2 робочих днів ми обов'язково з Вами зв'яжемося для узгодження термінів виконання та вартості робіт.

Заявка на проведення робіт
Перелік необхідних документів
Опитувальна анкета для проведення перевірки систем управління (для модулів D, E)
Подати заявку онлайн
Оформлення декларації по модулю А

Інформація про Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах

Технічний регламент України обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах
Постанова КМУ № 1055 від 28.12.2016
Обов’язкове використання починаючи з 27.07.2017
Аналогічна директива ЄС Директива 2014/34/ЄС (ATEX)

Дія цього Технічного регламенту поширюється на:

  • Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
  • захисні, контролюючі та регулюючі пристрої, призначені для використання поза межами потенційно вибухонебезпечних середовищ, які необхідні або сприяють вибухобезпечному функціонуванню обладнання та захисних систем;
  • компоненти, призначені для вмонтування в обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах.

Обладнання поділяється за такими групами:

  • група I – обладнання, призначене для використання в підземних частинах шахт і в частинах наземних установок шахт, які можуть опинитися під загрозою появи рудничного газу та/або горючого пилу, в тому числі обладнання категорій М1 і М2;
  • група II – обладнання, призначене для використання в місцях, відмінних від шахт або наземних шахтних установок, які можуть опинитися під загрозою появи вибухонебезпечних середовищ, в тому числі обладнання категорій 1, 2 і 3.

Обладнання категорії М1 та категорії 1 -  повинно забезпечувати надвисокий рівень захисту.

Обладнання категорії М2 та категорії 2 - повинно забезпечувати високий рівень захисту.

Обладнання категорії 3 - повинно забезпечувати нормальний рівень захисту.

Використовуються модулі:

1) для обладнання категорії М1 групи I і категорії 1 групи II: модулі B, D, F, G.

2) для обладнання категорії М2 групи I і категорії 2 групи II:

щодо двигунів внутрішнього згоряння та електричного обладнання: модулі B, C1, E, G;

щодо іншого обладнання: модулі A, G; подання технічної документації, передбаченої в пункті 2 додатка 8 ТР, призначеному ООВ, який зобов’язаний якнайшвидше підтвердити її отримання та зберігати цю документацію.

3) для обладнання категорії 3 групи II: модулі A, G.

Нанесення знака відповідності технічним регламентам є обов'язковим.

Перелік національних стандартів, відповідність яких надає презумпцію відповідності обладнання та захисних систем вимогам Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах (наказ Мінекономрозвитку від 22.02.2018 № 240 у редакції наказу Мінекономрозвитку від 30.01.2019 № 124)

Додатки 1 та 2 до Переліку (Наказ Мінекономіки від 26.01.2021 № 136)

Для інформації можна ознайомитись з європейською Директивою:
2014/34/ЄС Equipment for explosive atmospheres (ATEX) (від 26.02.2014)

ТОВ "ТЕСКО" виконує функції технічного секретаріату Секторальної групи призначених органів з оцінки відповідності згідно з Технічним регламентом обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечних середовищах.
Більше інформації про діяльність Секторальної групи на сторінці «Секторальна група АТЕХ».
Настанова та Роз’яснювальні листи створені Секторальної групою носять рекомендаційний характер.