info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Працюємо дистанційно!

01.11.2021
Режим роботи ТОВ "ТЕСКО" під час карантину

На виконання вимог ПКМУ від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» та рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій «Про вжиття заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (протокол № 68 від 28.10.2021 р.) щодо встановлення «червоного» рівня епідемічної небезпеки.

Н А К А З У Ю:

  1. Організувати роботу офісу ТОВ «ТЕСКО» у черговому режимі. Відвідування офісу можливе за наявності у працівників негативного результату тестування на COVID-19 методом полiмеразноi ланцюгової реакцii (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не бiльш як за 72 години до дня відвідування офісу, або документа, що пiдтверджуе отримання повного курсу вакцинацiї; або документа, що пiдтверджуе отримання однiєї дози дводозної вакцини, або мiжнародного, внутрiшнього сертифiката чи iноземного сертифiката, що пiдтверджує вакцинацiю вiд COVID-19 однiєю дозою дводозної вакцини (жовтi сертифiкати) або однiєю дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зеленi сертифiкати), якi включенi Всесвiтньою органiзацiєю охорони здоров'я до перелiку дозволених для використання в надзвичайнихситуацiях, негативний результат тестування методом полiмеразної ланцюгової реакцii або одужання особи вiд зазначеноi хвороби, чиннiсть якого пiдтверджена за допомогою єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобiльного додатка Порталу Дiя (ДІЯ). Про необхідність перебування на території підприємства заздалегідь повідомляти керівництву «ТЕСКО» – відповідальні Іхно О.С., Щербаков П.Л., термін, починаючи з 01.11.2021.
  2. При необхідності роботи в офісному приміщенні ТОВ «ТЕСКО», працівнику  користуватись антисептичними та дезінфікуючими засобами.
  3. Повідомити працівників про умови та можливість дистанційної роботи – відповідальна Скуратовська І.Ю., термін 01.11.2021.
  4. Організувати дистанційну роботу працівників за допомогою on-line доступу – відповідальні Щербаков П.Л., Ковальов С.А., термін 01.11.2021.
  5. Заборонити проведення всіх масових заходів.
  6. Організувати роботу випробувальній лабораторій ТОВ «ТЕСКО» у черговому режимі. Випробування проводити у кількості не більше двох працівників – відповідальні Ющенко С.П., термін 01.11.2021.
  7. Працівник зобов’язаний дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства. Працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог (ст. 14 ЗУ «Про охорону праці»).
  8. Проінформувати заявників про проведення дистанційних аудитів та наглядів за сертифікованою системою управління якостю, у тому числі за модулями E, D, H. Запровадити проведення надзорних аудитів за допомогою СКАЙПу (де це можливо) – відповідальні Щербаков П.Л., термін 01.11.2021.
  9. Надати на сайті ТОВ «ТЕСКО» інформацію стосовно цього наказу та телефони для звязку з офісом під час роботи офісу у черговому режимі, у тому числі англійською мовою – відповідальні Махомадей Н.М., Скуратовська І.Ю., термін 01.11.2021.
  10. Наказ набуває чинності з дати йього підписання. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора Іхно О.С.

Директор ТОВ «ТЕСКО» В.В. Папазов