info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Призначення за Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд

31.01.2022
ООВ "ТЕСКО" отримав Свідоцтво про призначення

Орган з оцінки відповідності ТОВ «ТЕСКО» призначено Міністерством економіки України (наказ від 25.01.2022 №168) для виконання робіт з оцінки відповідності продукції згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим Постановою КМУ № 1764 від 20.12.2006р. (регламент базується на вимогах Директиви Ради Європи 89/106/ЄЕС від 21.12.1988).

Більш детальна інформація за цим регламентом є на сторінці Будівельні вироби, будівлі і споруди.