info@tecko.com.ua
ДЕ НЕОБХІДНА СЕРТИФІКАЦІЯ
Оцінка відповідності чи сертифікація
Роз’яснювальні листи
Модуль А за технічними регламентами

Працюємо в штатному режимі

20.07.2021
Офіс ТОВ «ТЕСКО» працює в штатному режимі

Шановні клієнти!

Офіс ТОВ «ТЕСКО» працює в штатному режимі максимально дотримуючись протиепідемічних заходів!

Здійснюємо дистанційну оцінку для підвищення оперативності проведення робіт з наглядових аудитів з дотриманням внутрішніх документів (IN3.2-04 «Інструкція з проведення діяльності дистанційно»).

Проведення дистанційної оцінки може здійснюватися у разі відповідності одному із критеріїв (умов):

  • наявність форс-мажорних обставин;
  • у надзвичайних ситуаціях або ситуаціях ризику, коли повний аудит на місці не може бути проведений з міркувань безпеки;
  • малі ризики пов'язані з результатом оцінки (наприклад, перевірка за модулями А2, С1, С2 тощо);
  • аудитори ТОВ «ТЕСКО» вже знайомі з виробництвом та системою управління Замовника, тобто було здійснено принаймні один аудит з оцінки відповідності чи здійснюється повторна оцінка. В цьому випадку враховується кількість та серйозність раніше виявлених невідповідностей в Замовника та їх усунення (при наявності);
  • діяльність або заходи (наприклад, перевірка персоналу, його кваліфікації), заплановані з метою проведення оцінки на місці, не були завершені, у зв’язку з непередбаченими обставинами, і продовження терміну проведення оцінки на місці не змінить ситуації;
  • оцінка стосується незначного розширення сфери (наприклад, розширення модельного ряду в сертифікованому типі);
  • ситуація вимагає, щоб група з аудиту виконала повторну оцінку (наприклад, з метою оцінювання ефективності коригувальних дій), але такий візит не може бути здійснений за визначений проміжок часу або недоцільний.